Local Organizer:

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

The Polish Branch of World's Poultry Science Association

PL 60-637 Poznań, ul. Wołyńska 33


 

Symposium Office:

Symposium Cracoviense, PCO

PL 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3

Ph +48 12 422 76 00

Contact person: Kamilia Dudek


kamilia.dudek@symposium.pl

"The Symposia supported by The European Federation of WPSA Branches (EF-WPSA)"